Traumatherapie en EMDR     

Traumatherapie        

Wanneer situaties in de vroege jeugd, rond de geboorte en zelfs in de baarmoeder, te intensief zijn om mee om te gaan, kan er trauma ontstaan. Trauma houdt in dat de reacties op de gebeurtenis van toen in de hersenen en in het lichaam (onbewust of latent) aanwezig blijven. Wanneer in het Nu een situatie zich voordoet die lijkt op de vroegere gebeurtenis, kunnen racties in de hersenen en in het lichaam geactiveerd worden, dit noem je getrickerd worden. Trickers kunnen zijn: geuren, geluiden, beelden, een aanraking, groepen, alleen zijn, wat iemand zegt, hoe iemand kijkt, enzovoorts. Traumareacties in het lichaam kunnen zijn: zweten, verkramping, spanning, hartkloppingen, zenuwachtigheid, je verdoofd voelen, je afwezig voelen, je terugtrekken, je wazig voelen, zonder dat er een duidelijke aanleiding voor deze reacties is. Deze lichamelijke reacties beïnvloeden je welbevinden, je handelen, je denken. Op zo'n moment ervaar je de dingen om je heen als zwaar, onplezierig, moeilijk, veel.

In de therapie maak je vanuit ontspanning contact met deze lichaamsreacties, stap voor stap, om steeds iets van de opgeslagen spanningen van toen te ontladen in het Nu. Je leert emoties en gedachten loskoppelen van deze lichaamsreacties. Hierdoor laat je systeem nieuwe ervaringen toe en oude ervaringen achter zich, die niet reëel zijn in het huidige moment. Het lichaam met zijn sensaties heeft zijn eigen manier van loslaten, daarvoor is het niet nodig om trauma opnieuw te beleven. Langzaam krijg je handvaten om met de innerlijke stress van het trauma om te gaan, en om meer welbevinden te ervaren. In momenten, wanneer je aanwezig bent bij jezelf, zonder geactiveerde traumareacties, ervaar je de dingen om je heen als plezierig, licht, gemakkelijk.

 

EMDR

EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) helpt om traumakoppelingen los te maken. Kopelingen tussen een tricker en de oude ervaring, de oude reactie van het lichaam, zoals hierboven beschreven is bij traumatherapie. Zodat de tricker deze ervaring niet meer in dezelfde mate of zelfs helemaal niet meer oproept. EMDR wordt gebruikt binnen een traumatherapie sessie, binnen innerlijk kindwerk of als sessie op zichzelf. Door deze afleidende oogbeweging, wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.