...

Werkvormen bij Innerlijk Kindwerk en Relatietherapie 

Samen kijken we naar de oorsprong van je problemen. Daarbij is er de mogelijkheid om, naast gesprekken, onder meer gebruik te maken van lichaamswerk, ademtherapie, visualisaties, traumatherapie, EMDR, gestalttechnieken en meditatie. Dit is een manier van werken waarbij we niet alleen communiceren vanuit het hoofd, maar vooral ook luisteren naar de taal van je lichaam.

 

Lichaamswerk (bio-energetica)
Geest en lichaam weerspiegelen en beïnvloeden elkaar. Wat je denkt kan invloed uitoefenen op wat je voelt en andersom.

Door middel van speciale lichamelijke oefeningen kom je de spanningen en blokkades in je lichaam tegen, die ieder een eigen verhaal (lichaamsherinneringen) hebben.  Je komt in contact met de gevoelens en emoties die je hebt vastgezet in je lichaam en zo kan je beginnen met die te uiten. Daardoor kan de teruggehouden energie weer vrijelijk gaan stromen.

 

Rebirthing ademhaling
Adem zorgt ervoor dat je in contact komt met jezelf. Door aandacht te richten op je inademing en uitademing word je bewust van je ademhalingsblokkades. Door in een ontspannen ritme te blijven ademen, kun je deze blokkades openen en de daarbij behorende pijn toelaten, om zo weer ruimte te creëren voor wie je werkelijk bent. Je kunt meer ademen naar je plezier, verlangen, kracht, zachtheid en liefde.

Bonding en aanraking
Een primal techniek van Janov en Casriel, die je terugbrengt naar je vroegste ervaringen, naar de binding (hechting) die je al dan niet met je moeder had.

Innerlijke dialoog/Gestalt
Is een veel gebruikte techniek om in contact te komen met het kind in jezelf. Vanuit de volwassene kan je het kind in jezelf vragen stellen, voelen, accepteren en lief gaan hebben.

Geleide fantasieën/visualisaties
Dit zijn licht hypnotische trances waardoor je in contact komt met het gekwetste en natuurlijke kind in jezelf. Ook kun je hierdoor in contact komen met jouw hulpbronnen.

Hulpbronnen
Oftewel krachtbronnen om de volwassene in ons te versterken, het zijn als ware jouw ankers van waaruit je op kan komen voor het kind in jou.

 

Traumatherapie en EMDR

Zie in de linker menubalk bij Individuele Begeleiding meer uitleg hierover.

Meditatie
Het doel van de therapie is te komen tot een voorbereiding op meditatie. Meditatie is een belangrijk onderdeel in de therapie. Meditatie is geen techniek. Meditatie is in direct contact staan met je oorsprong hier en nu. Als je in contact bent met het kind in jezelf, dit kan accepteren en hebt geleerd je te uiten, is er rust. Hierdoor wordt het mogelijk meer in meditatie te gaan.

De kern van meditatie is getuige leren zijn. Getuige zijn van de woede, het verdriet, de angst, de jaloezie, de seksualiteit. Innerlijk er "afstand" van nemen, waardoor je rustig, vanuit je centrum, kunt waarnemen wat er zich afspeelt in je denken, je lichaam, je emoties. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die er mogelijk is.

De werkvormen worden door elkaar gebruikt en aangepast op wat voor jou op dat moment nodig is.   

 

........