Preventieve Coaching op de Werkvloer, 4 tot 6 contactmomenten per jaar, individueel.

Helderheid krijgen over hoe men de huidige werksituatie, de taken, de positie ervaart. En in hoeverre persoonlijke omstandigheden meespelen bij deze ervaring.

Wat zijn de sterke kanten, wat kost moeite en hoe is het evenwicht daartussen. Hoe is het contact met meerderen, collega's of ondergeschikten. Zijn er frustraties of conflictsituaties. Wat is het toekomstperspectief, waar wil men naar toe. Wat is er binnen de gegeven situatie mogelijk, zodat optimale voldoening en plezier uit het werk ervaren kan worden. Zijn veranderingen op korte termijn wenselijk of noodzakelijk. Wat zijn persoonlijke valkuilen voor te veel stressopbouw, zowel lichamelijk als emotioneel. Hoe kan men dat herkennen en er zodanig mee omgaan, dat nadelige gevolgen voor de gezondheid gereduceerd worden.

Voor meer informatie vraag vrijblijvend om een offerte of een persoonlijk gesprek met Margreet Boerman.