----

Welkom  op de Website van

Praktijk MarAnanda

ontspannen & (bij) jezelf zijn

 

 

 

 

 

yoga
mindfulness
coaching
 

 


 

 

website bijgewerkt op 19 februari 2023..

 

   Voor de yoga, mindfulness, bedrijfsyoga, mindfulnesstrainingen, preventieve bedrijfscoaching, intensieve bedrijfscoaching zijn particulieren en bedrijven welkom uit Noord Nederland De Marne Winsum Warffum Uithuizen Loppersum Bedum Middelstum Sauwerd Aduard Zuidhorn Oldehove Ezinge Grootegast Grijpskerk Leek Marum Opende Buitenpost Kollum Zwaagwesteinde Veenwouden Hardergarijp Damwoude Dokkum Holwerd Ternaard Anjum Lauwersoog Drachten Leeuwarden Leens Zoutkamp Ulrum Eenrum Wehe den Hoorn Mensingeweer Schouwerzijl Kloosterburen Lauwersoog Pieterburen Houwerzijl Warfhuizen Zuurdijk Baflo Eemsmond Usquert Kantens Garsthuizen Onderdendam Adorp Groningen-stad Haren Onnen Peize Roden Paterswolde Noordhorn Feerwerd Garnwerd Niekerk Oldekerk Oudwoude Metselawier Munnikenzijl Visvliet Buren Lauwerszijl Zuurdijk Houwerzijl Assen Sneek Gemeente de Marne, Bokum, Broek, Douwen, Eenrum, Ewer, Grijssloot, Groot Maarslag, Hornhuizen, Houwerzijl, Kaakhorn, Kleine Huisjes, Klein Maarslag, Kloosterburen, Kruisweg, Lauwersoog, Leens, Mensingeweer, Molenrij, Niekerk, Oudedijk, Pieterburen, Roodehaan, Schouwerzijl, Stort, Ulrum, Vierhuizen, Vliedorp, Warfhuizen, Wehe-den Hoorn, Westernieland, Wierhuizen, Zoutkamp, Zuurdijk, Eekwerd, Eekwerderdraai, Eenum, Fraamklap, Garrelsweer, Garsthuizen, Hoeksmeer, Honderd, Huizinge, Kolhol, Leermens, Loppersum, Lutjerijp, Lutjewijtwerd, Merum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Startenhuizen (gedeeltelijk), Stedum, Stork, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, Wirdumerdraai, 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk, Boerakker, Jonkersvaart, Lucaswolde, Niebert, Noordwijk, Nuis, De Wilp, Ten Boer, Achter-Thesinge, Garmerwolde, Kröddeburen, Lellens, Sint-Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum, Eemshaven, Breede, Doodstil,Eppenhuizen, Hefswal, Kantens, Katershorn, Koningsoord, 't Lage van de weg, Noordpolderzijl, Noordpolder, Het Hogeland, Oldenzijl, Oldorp, Oosteinde, Oosternieland, Oudeschip, Paapstil, Roodeschool, Gemeente Eemsmond, Startenhuizen, Simonszand, Stitswerd, Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, Valom, Wadwerd, Warffum, Zandeweer en Zevenhuizen, Abbeweer, Adorp, Aduarderzijl, Alinghuizen, Allersma, Antuma, Arwerd, Baflo, Bellingeweer, Beswerd, Bolshuizen, De Dingen, De Raken, De Vennen, Den Andel, Duisterwinkel, Ernstheem, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Groot Wetsinge, Hammeland, Schaphalsterzijl, Schifpot, Schilligeham, Suttum, Takkebos, Tijum, Tinallinge, Valkum, Wierum, Wierumerschouw (gedeeltelijk), 't Wildeveld, Winsum, Hardeweer, Harssens, Hekkum, Het Schoor, Hiddingezijl, Klein Garnwerd, Klein Wetsinge, Krassum, Lutje Marne, Lutje Saaksum, Maarhuizen, Obergum, Oldenzijl, Oostum Ranum, Rasquert, Saaxumhuizen, Sauwerd, Schapehals, Aduard, Briltil, Den Ham, Den Horn, Grijpskerk, Kommerzijl, Lauwerzijl, Niehove, Niezijl, Noordhorn, Oldehove, Pieterzijl, Saaksum, Visvliet, Zuidhorn, Aalsum, Balmahuizen, Barnwerd, De Kampen, De Poffert, Diepswal, Electra, Englum, Fransum, Frytum, Gaaikemadijk, Gaaikemaweer, Gaarkeuken, Heereburen, 't Hoekje, Hoogemeeden, Ikum, Kenwerd, Kievitsburen, Korhorn, Lagemeeden, Lammerburen, Nieuwklap, Noorderburen, Noordhornerga, Noordhornertolhek, Okswerd, Pama, Ruigewaard, Ruigezand, Selwerd, Spanjaardsdijk, Steentil, Wierumerschouw, Bedum,Ellerhuizen, Koningslaagte, Menkeweer, Noordwolde, Onderdendam, Onderwierum, Plattenburg, Rodewolt, Sint Annerhuisjes, Ter Laan, Westerdijkshorn, Willemstreek, Zuidwolde, Dorkwerd, Engelbert, Euvelgunne, Groningen, Hoogkerk, Leegkerk, Middelbert, Noorddijk, Noorderhoogebrug, Oosterhoogebrug, Roodehaan, Ruischerbrug, Slaperstil, Vierverlaten, Doezum, Faan, Kornhorn, Kuzemer, Kuzemerbalk, Lutjegast, Niekerk, Oldekerk, Opende, Peebos, Sebaldeburen en De Snipperij, Leek, Diepswal, Enumatil, Lettelbert, Midwolde, Oostwold, Tolbert, Zevenhuizen, Groningen, Haren, Glimmen, Onnen, Zuidlaren, Paterwolde, Eelde, Vries, Peize, Roden, Nuis, Norg, Lieveren, Tynaarlo, Drenthe, Friesland, Hollum, Nes, Buren, Ballum Gorredijk, Ureterp, Beetsterzwaag, Wijnjewoude, Bakkeveen, Nij Beets, Tijnje, Lippenhuizen, Langezwaag, Terwispel, Frieschepalen, Siegerswoude, Hemrik, Luxwoude, Jonkerslân, Olterterp, Bergum, Hardegarijp, Noordbergum, Giekerk, Garijp, Oenkerk, Oostermeer, Tietjerk, Suameer, Eestrum,Rijperkerk, Oudkerk, Moelnend, Suawoude, Eernewoude, Wiens, Bartlehiem, Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema, Kloostertille, Twijzelerheide, Drogeham, Surhuizum, Augustinusga, Boelenslaan, Gerkesklooster-Stroobos, Twijzel, Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden, Broeksterwoude, Wouterswoude, Rinsumageest, Driesum, De Valom, Roodkerk, Sijbrandahuis, Veenwoudsterwal, Dokkum, Holwerd, Ternaard, Anjum, Metslawier, Oosternijkerk, Ee, Engwierum, Niawier, Lioessens, Wierum, Nes, Hantum, Paesens, Brantgum, Moddergat, Raard, Oostrum, Morra, Aalsum, Bornwird, Hantumhuizen, Foudgum, Hiaure, Oostmahorn, Drachten, Opeinde, Oudega, Boornbergum, Rottevalle, Drachtstercompagnie, Houtigehage, De Wilgen, Nijega, De Tike, De Veenhoop, Kortehemmen, Goëngahuizen, Smalle Ee, Hallum, Ferwerd, Marrum, Birdaard, Reitsum, Hogebeintum, Genum, Wanswerd, Lichtaard, Janum, Jislum, Bartlehiem, Boteburen, Hallumerhoek, De Rijp, Tergracht, Vaardeburen, Vijfhuizen, Westernijkerk, Grou, Akkrum, Warga, Oldeboorn, Irnsum, Roordahuizum, Nes, Wartena, Terhorne, Rauwerd, Sijbrandaburen, Terzool, Poppingawier, Deersum, Idaard, Friens, Warstiens Aegum, Heerenveen, Jubbega, De Knijpe, Oudeschoot, Nieuwehorne, Oranjewoud, Oudehorne, Hoornsterzwaag, Tjalleberd, Mildam, Katlijk, Bontebok, Luinjeberd, Terband, Gersloot, Nieuweschoot, Joure, Sint Nicolaasga, Oudehaske, Sintjohannesga, Langweer, Scharsterbrug, Rottum, Rotsterhaule, Haskerhorne, Idskenhuizen, Haskerdijken, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Ouwsterhaule, Terkaple, Rohel, Broek, Rotstergaast, Goingarijp, Nieuwebrug, Boornzwaag, Akmarijp, Doniaga, Ouwster-Nijega, Oldeouwer, Snikzwaag, Dijken, Nijehaske, Legemeer, Teroele, Kollum, Kollumerzwaag, Oudwoude, Zwagerbosch, Burum, Westergeest, Munnikzijl, Triem Kollumerpomp, Warfstermolen, Veenklooster, Augstbuurt,Leeuwarden, Goutum, Wirdum, Wijtgaard, Lekkum, Snakkerburen, Hempens-Teerns, Swichum, Miedum, Hoek, Noardein, Tjaard, Vierhuis, Dronrijp, Menaldum, Berlikum, Marssum, Deinum, Beetgumermolen, Beetgum, Engelum, Boksum, Wier, Schingen, Blessum, Slappeterp, Klooster Anjum, Ritsumazijl, Sint Annaparochie, Minnertsga, Sint Jacobsparochie, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie, Westhoek, Nij Altoenae, Nieuwebildtzijl, Vrouwbuurtstermolen, Zwarte Haan